Wystawa wykonana została w postaci wydruków w standardzie Digigraphie® firmy Epson, która zapewnia najwyższy standard reprodukcji sztuki cyfrowej będący rezultatem wieloletnich badań zwieńczonych najwyższą techniczną doskonałością uzyskaną na drukarkach i pigmentach Epson UltraChrome™. Każda z prac na wystawie posiada Certyfikat Autentyczności opatrzony własnoręcznym podpisem i pieczęcią z faksymile. Certyfikat gwarantuje poziom doskonałości oparty na precyzyjnych kryteriach i ścisłych zasadach stosowania, włączając w to wybór najwyższej jakości papierów artystycznych, które zapewniają gwarancję trwałości dzieła sztuki w okresie dłuższym niż 70 lat. 


Poszczególne panoramy były składane w dedykowanych programach do łączenia panoram, a następnie retuszowane w edytorze obrazu. Wyjściowe fotografie zostały wykonane jako pliki RAW, które wywoływane jako 16 bitowe pliki TIFF były następnie łączone w fotograficzne obrazy panoramiczne. Wydruki zostały wykonane z końcowych plików 16-bitowych TIFF i maksymalną rozdzielczością drukarki 2880 x 1440 dpi. Rozdzielczość plików do druku została zoptymalizowana do 360 dpi. Jako podłoże do wydruku zastosowano certyfikowany papier Epson Traditional Photo Paper 300 gms.


Wystawie towarzyszy autorski album „Kujawsko-pomorskie panoramy Wisły”, który zdobył wyróżnienie w konkursie „Najlepsze publikacje turystyczne 2018 roku - Nagroda Magellana”, w kategorii album, organizowanym przez Magazyn Literacki KSIĄŻKI oraz WYRÓŻNIENIE w konkursie Róża Regionów 2017 w kategorii projekt specjalny.